GRI en SASB kondigen samenwerking aan

Te midden van de toenemende mondiale vraag naar duidelijkheid in het ecosysteem van duurzaamheidsrapportage, zijn de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en het Global Reporting Initiative (GRI) verheugd een gezamenlijk werkplan aan te kondigen.

GRI en SASB begrijpen dat het landschap van de openbaarmaking van duurzaamheid ingewikkeld kan lijken. Voor bedrijven die beide standaarden gebruiken, kan de rapportage-inspanning hoog zijn. Om dit te helpen aanpakken, zullen de twee organisaties samenwerken om aan te tonen hoe sommige bedrijven beide sets normen samen hebben gebruikt en welke lessen kunnen worden gedeeld. SASB en GRI willen de consumenten van duurzaamheidsgegevens ook helpen de overeenkomsten en verschillen te begrijpen in de informatie die op basis van deze standaarden wordt gecreëerd.

GRI en SASB delen het leidende principe dat transparantie de beste valuta is voor het creëren van vertrouwen tussen organisaties en hun stakeholders”, zegt Tim Mohin, CEO van GRI. “Beleggers, beleidsmakers, het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden eisen een betere openbaarmaking van informatie over de gevolgen voor de duurzaamheid, inclusief de gevolgen die waarschijnlijk risico's en kansen met zich meebrengen op zowel de korte als de lange termijn.

In een post-COVID-wereld zal van bedrijven steeds vaker worden verwacht dat ze hun prestaties op een reeks ESG-onderwerpen openbaar maken,zegt Janine Guillot, CEO van SASB. “De pandemie heeft aangetoond dat zogenaamde ‘niet-financiële’ informatie inderdaad materiële financiële implicaties kan benadrukken. Dit maakt de samenwerking tussen SASB en GRI, en de grotere duidelijkheid die dit voor alle belanghebbenden zal opleveren, des te actueler.

In eerste instantie zal de samenwerking zich richten op het leveren van communicatiemateriaal om belanghebbenden te helpen beter te begrijpen hoe de standaarden gelijktijdig kunnen worden gebruikt. GRI en SASB zullen ook voorbeelden ontwikkelen op basis van rapporten uit de praktijk die aantonen hoe de standaarden samen kunnen worden gebruikt. Het is de bedoeling dat deze middelen vóór eind 2020 worden geleverd. Verwacht wordt dat dit kan leiden tot het identificeren van verdere samenwerkingsmogelijkheden.

Onafhankelijkheid is belangrijk voor zowel het GRI- als het SASB-standaardiseringsproces. Dit gezamenlijke werkplan kan mogelijkheden identificeren om te overwegen hoe de SASB- en GRI-standaarden in de toekomst kunnen worden ontwikkeld. Beslissingen over het vaststellen van normen, de inhoud van normen en de interpretatie ervan vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de onafhankelijke functies voor het vaststellen van normen, die namens GRI berusten bij de Global Sustainability Standards Board, en bij de SASB Standards Board.

Scroll naar boven