Universiteiten – Ondernemend en duurzaam. Beste van twee werelden?

Er is sprake van een constante druk op universiteiten om als motor van duurzame ontwikkeling te fungeren. De rollen van universiteiten veranderen langzaam en omarmen hun derde missie (naast onderwijs en onderzoek) en transformeren in ondernemende universiteiten. Een ondernemende universiteit wordt gekenmerkt door het aannemen van een proactieve houding, het grijpen van kansen in de directe en ruimere omgeving en het kruisbestuiven van ideeën die zowel economische als maatschappelijke vruchten afwerpen. Als zodanig kan worden beargumenteerd dat het model van een ondernemende universiteit kan dienen als blauwdruk voor het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Een groot aantal instellingen voor hoger onderwijs (HOI’s) – universiteiten en hogescholen – herziet momenteel hun institutionele engagement op het gebied van ondernemerschap en duurzaamheid door nieuwe missies, visies en strategische plannen aan te nemen. Een sterke ondernemende universiteit die zich inzet voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN zal optreden als een invloedrijke stakeholder en facilitator in het regionale ondernemerschapsecosysteem. Deze visie kan de weg vrijmaken voor de opkomst van ‘slimme’ universiteiten (van toegepaste wetenschappen). De traditionele universiteitscampus transformeert in een duurzame slimme campus nu hogescholen experimenteren met de integratie van nieuwe technologieën en big data om de manier waarop studenten op de campus leven en leren te verbeteren. Het hoger onderwijs wordt zo slim en vormt een ideale testomgeving voor nieuwe technologie-initiatieven waar regionale, stads- en campusbewoners van profiteren.

Scroll naar boven