MEET OUR COMMUNITY MEMBERS

Below you will find an overview of our ambassadors. You want to know more about them? Click for more info on the logo.

EARTH CHARTER INTERNATIONAL

We are really proud to announce the Earth Charter International organisation is supporting the GlobalGoals.community as an ambassador. Turning conscience into action is what they want to achieve. This fits perfectly into our goals with this community. Mother Earth is grateful with such an ambassador in our network.

 

CIFAL Flanders promotes peace, human rights and sustainable development and the declarations, principles and guidelines of the United Nations, with focus on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals (SDGs).

CIFAL Flanders is devoted to strengthen a just transition towards a sustainable society and economy through capacity building of all actors in society.

So proud to announce we’re partnering with CIFAL FLANDERS UNITAR for the Netherlands in the PCA2030 trajectory program for companies and organisations to become SDG-proof.

 

over NEXT LEVEL UP

NextLevelUp ondersteunt ondernemingen bij strategische vraagstukken, het implementeren van de gekozen visie door middel van dynamische en interactieve trainingen/coaching tot en met het werven van nieuwe talenten. Daarnaast zijn de drie partners verbonden aan de University of Applied Science Avans. Duurzaamheid (SDG’s)  staat hoog in het vaandel vanwege de zeer interessante (commerciële) uitdagingen en kansen. ”Onze aanpak is praktisch, onderbouwd en resultaatgericht. De actiegerichte CIFAL-aanpak inclusief certificering door de Verenigde Naties is voor ons en onze klanten weer een Next Level Up!”, aldus de heren van Next level Up.

 

Met Paul Bartels en Rynko van Diepen en Mehmet Genc hebben we een mooie taskforce voor de uitrol en begeleiding van het PCA2030 Trajectory van CIFAL FLANDERS / UNITAR.

Paul Bartels

Paul Bartels is ondernemer, docent Ondernemerschap bij Avans te Breda, trainer/coach, een internationaal gastspreker en gelieerd aan het lectoraat Sustainable Strategy & Innovation. “Alles in mij, als ondernemer, onderzoeker en als medemens op deze planeet, geeft aan dat met de VN-certificering er nu een duidelijke standaard is waar gemotiveerde ondernemingen het verschil mee kunnen maken. Heel blij om hier als mede-organisator te ondersteunen bij het maken van serieuze impact! Paul is voor de GlobalGoals.community een onmisbare schakel. Paul is mede verantwoordelijk voor de uitrol van het PCA2030 Trajectory.

Ronald Provoost

Omdat ik geloof dat verbinden en gebruik maken van elkaars sterkte 1 van de succesfactoren is voor maximale impact heb ik me in 2015 aangesloten bij H3ROES. H3ROES is een coöperatieve vereniging van professionals die samen Nederland klantgerichter willen maken. Die professionals geloven in een ander economisch model, waarin positieve belevingen van mensen, in hun rol als klant of medewerker, zorgen voor duurzame waardecreatie. Klantgericht ondernemen gaat over het maken van een belangrijke ‘switch’ binnen de organisatie. Het gaat over dromen, denken en doen en daarmee over het Hart, het Hoofd en de Handen. De H3 van H3ROES komt daar dus vandaan. Een succesvolle verbinding van Hart, Hoofd en Handen is krachtig, want verbindend, authentiek en effectief. Ik voel me zowel thuis in het private als publieke domein.

over H3ROES

H3ROES is een coöperatie van gedreven professionals die bij opdrachtgevers Hart, Hoofd en Handen helpen verbinden om samen meer succesvol klantgericht maatschappelijk te ondernemen. Wij creëren de richting, ruimte en randvoorwaarden waardoor medewerkers heldendaden kunnen verrichten voor hun klanten en omgeving. Laat ons jou helpen om te komen van beleid tot beweging.

KLANTGERICHT MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN

BOUWEN AAN BEDRIJFSWAARDE, KLANTWAARDE 
EN MAATSCHAPPELIJKE WAARDE

 

Wij binnen de GlobalGoals.community werken al jaren samen met de cooperatieve club van H3ROES, en zijn blij dat ook H3ROES zich sterk maakt als taskforce voor het PCA2030 van CIFAL FLANDERS / UNITAR.

What if we let our heart guide us?  That’s what Agavni Jessaijan asked me.  And yes, for the Global Goals Community I followed my heart, Agavni should be part of this community!

Well known from Dutch television, Kamp van Koningsbrugge, where she became one of the finalists. She proved to be strong, did not stop where others stop, and was challenged to be comparable with the Dutch special forces. 

In her profession, in the Heartcore-Lab, as a great change maker, communication specialist and leadership trainer, she acts exactly the same. Through never giving up, is she transforming organisations and persons towards a higher level of performing. That’s what you need! That’s what the world needs! That’s why we are proud to have this great person in the GlobalGoals.Community!

Agavni Jessaijan
Scroll to Top